DOB Zoom meeting

Op 2e paasdag  hebben de meeste muzikanten van de Dobband via Zoom een meeting gehouden. Er waren wat problemen maar deze werden voor een groot gedeelte goed opgelost. Het was iedereen goed bevallen en we proberen nu om onze repetitie via dit medium voort te zetten totdat we weer kunnen repeteren in onze oefenruimte. Donderdag 16 maart hadden we de tweede meeting. Sommige probeerde te musiceren maar helaas geen succes. Dus repeteren op dit platform moeten we uit ons hoofd zetten want niet iedereen heeft dezelfde condities. Zolang COVID-19 lockdown aanhoudt zullen we dit medium op elke donderdagavond gebruiken om bij te praten.

3e Zoom Meeting Dobband
DOB Zoom contact 2